Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng năm 2015 (18/07/2015)
.
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập công ty con (03/07/2015)
.
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (11/06/2015)
.
Thông báo trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu : (18/05/2015)
.
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả SXKD quí I năm 2015 (20/04/2015)
.
Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, thoái phần vốn Nhà nước tại công ty do Bộ Quốc phòng quản lý. (09/01/2015)
.
HỘI THI THỂ THAO MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY CÔNG TY CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI. (22/12/2014)
.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 9 tháng năm 2014 (18/10/2014)
.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014 : (17/07/2014)
.

Nghị Quyết : (28/04/2014)
Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản