Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Báo cáo tài chính công ty mẹ 9 tháng năm 2016 (26/10/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2016 (26/10/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Bùi Thức Hùng-Trưởng Ban kiểm soát (21/10/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty (19/10/2016)
Vui lòng xem và tải văn bản tại đây
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ĐÁ ỐP LÁT BÌNH ĐỊNH VÀ GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY ĐÁ ỐP LÁT ĐỒNG NAI (18/10/2016)
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY ĐÁ ỐP LÁT BÌNH ĐỊNH VÀ GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY ĐÁ ỐP LÁT ĐỒNG NAI
Nghị quyết số:83/NQ-HĐQT ngày 18/10/2016 (18/10/2016)
Nghị quyết số:83/NQ-HĐQT ngày 18/10/2016 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2016.
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu biếu quyết (17/10/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/10/2016)
Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT-kiêm Tổng giám đốc công ty
LỄ KHỞI CÔNG (15/09/2016)
LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ ỐP LÁT TỈNH HƯNG YÊN
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ (31/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây