Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, thoái phần vốn Nhà nước tại công ty do Bộ Quốc phòng quản lý. (09/01/2015)
.
HỘI THI THỂ THAO MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY CÔNG TY CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI. (22/12/2014)
.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 9 tháng năm 2014 (18/10/2014)
.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014 : (17/07/2014)
.

Nghị Quyết : (28/04/2014)
Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh quí I năm 2014 (12/04/2014)
.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2013 (31/03/2014)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2013
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (22/03/2014)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (22/03/2014)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo kết quả SXKD tháng 10 và 10 tháng năm 2013 (18/11/2013)
Thông báo kết quả SXKD tháng 10 và 10 tháng năm 2013