Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm đá --> Đá lát nền
- Tên sản phẩm: Đá Basalt đen sẫm
- Mã sản phẩm: PT-Dbasalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton:
- Tên sản phẩm: DARK BASALT CHISELLED
- Mã sản phẩm: PT-DBalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton:
- Tên sản phẩm: DARK BASALT CHISELLED & BRUSHED
- Mã sản phẩm: PT-DBalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton:
- Tên sản phẩm: DARK BASALT FLAMED & BRUSHED
- Mã sản phẩm: PT-Dbasalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton:
- Tên sản phẩm: DARK BASALT HONED #500
- Mã sản phẩm: PT-Basalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton:
- Tên sản phẩm: DARK BASALT POLISHED
- Mã sản phẩm: PT-Dbasalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton:
- Tên sản phẩm: DARK BASALT SAND-BLASTED
- Mã sản phẩm: PT-Dbasalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton:
- Tên sản phẩm: DARK BASALTFLAMED
- Mã sản phẩm: PT-Dbasalt
- Kích thước tổng thể:
20(w)x30(l)x(h)mm
- Số lượng SP trên carton: