Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
LỄ KHỞI CÔNG (15/09/2016)
LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ ỐP LÁT TỈNH HƯNG YÊN
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ (31/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2016 đã kiểm toán (29/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải tập tin tại đây
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 đã kiểm toán (29/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Công bố thông tin ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (24/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Công văn của Ủy Ban chứng khoán nhà nước (24/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Nghị quyết số 65/NQ-HDQT ngày 20 tháng 08 năm 2016 về chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh (20/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây
Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ ông Lê Vỹ-Chủ tịch Hội đồng quản trị-kiêm tổng giám đốc (01/08/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2916 (29/07/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.
Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II năm 2016 (29/07/2016)
Xin vui lòng xem và tải văn bản tại đây.